ANBI-status

De Antiocheens Orthodoxe Kerk in Nederland is lid van OKIN, hieronder vind u meer informatie over de ANBI-status van Orthodoxe parochies en organisaties in Nederland.

Sinds 2008 erkent de Belastingdienst canonieke Orthodoxe gemeenschappen en organisaties als “Algemeen Nut Beogende Instellingen” (ANBI).

Hiertoe heeft de Belastingdienst een “groepsbeschikking” afgegeven: een kaderbesluit dat geldt voor alle betrokken parochies, kloosters en organisaties.

Een groepsbeschikking werkt met één contactorgaan, dat de Belastingdienst informeert over de organisaties die onder de beschikking vallen. Tussen 2008 en 2014 heeft de Vereniging van Orthodoxen “Heilige Nikolaas van Myra” als contactorgaan gefungeerd.

In 2014 heeft de Belastingdienst de Stichting “Orthodoxe Kerk in Nederland – Vertegenwoordiging van de Orthodoxe Bisschoppenconferentie van de Benelux” aangewezen als contactorgaan. Dit betekent dat alle parochies en organisaties wiens bisschop lid van de Bisschoppenconferentie is, de ANBI-status hebben.

 

De ANBI-status betekent o.a. het volgende:

  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting (voor een kerkgebouw kan dit duizenden euro’s per jaar schelen!)
  • Vrijwilligers doen door hun werk een gift aan een ANBI, die onder bepaalde voorwaarden van de belasting kan worden afgetrokken
  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen
  • Alle parochies en kloosters op deze site hebben een ANBI-status. Dit geldt ook voor hun annexe instellingen. Op hun websites vindt u hierover de nodige informatie voor uw belastingaangifte.

Op deze site vindt u het voor de ANBI-status vereiste algemeen beleidsplan van de stichting OKiN.