uitvaart

Sint Lazarus Fonds voor kerkdiensten 

 

Uitleg

Dit fonds financiert de kerkelijke diensten die elke gelovige nodig heeft, met name de begrafenissen. Om de zaken op een goede en ordelijke manier te laten verlopen, heeft de commissie afspraken gemaakt om hieraan deel te kunnen nemen.

 • – De betrokkene vult het formulier in voor alle gezinsleden.

 • – Wanneer de commissie het formulier van betrokkene ontvangt, berekent hij de maandelijkse bijdrage die betrokkene zal betalen op basis van de leeftijden van de gezinsleden.

 • – Indien betrokkene ermee instemt, ondertekent hij het formulier (de machtiging) waarmee de kerk het bedrag maandelijks van zijn rekening mag afschrijven.

Belangrijke afspraken:

 

 1. U kunt deelnemen aan het fonds, alleen als u lid bent van de Antiocheens Orthodoxe kerk in Nederland en als u de lidmaatschap betaalt.

 2. De kerk biedt dan de volgende diensten gratis:

 • – Doop

 • – Huwelijk

 • – Uitvaart 

 1. Bij de uitvaart betaalt de kerk de kosten tot 6000 euro. Boven dat bedrag wordt niet door de kerk betaald. De kerk betaalt het bedrag direct aan de uitvaartmaatschappij. 

 2. U betaalt een maandelijks bijdrage die op het moment van het deelnemen wordt bepaald op basis van de leeftijd. Een maandelijkse bijdrage betaalt u voor uzelf, uw partner en uw kinderen. De maandelijkse bijdrage hangt van de leeftijd af.

 3. Kinderen tot 21 jaar worden meegerekend. Daarna moeten ze zelf deelnemen aan het fonds. 

 4. De hoogt van de bijdrage kan ieder jaar op basis van een mogelijke inflatie aangepast worden. De deelnemers worden dan voortijdig geïnformeerd.

 5. Binnen drie maanden krijgt u een herinnering als u niet op tijd betaalt.

 6. Als u 6 maanden niet betaalt, stopt uw deelname aan het fonds automatisch. U krijgt dan geen geld terug. 

 • Een hervatting van het lidmaatschap is mogelijk binnen een jaar, als de financiële achterstand opgeheven wordt.

 • Wilt u na een jaar weer deelnemen? Dan wordt de bijdrage opnieuw berekend. De bijdrage wordt dan hoger dan wat u voor het stoppen had betaald.

Voor meer informatie kunt u een bericht via WhatsApp sturen naar Hanna Khafif op dit telefoonnummer:
06-86012809.

Belangrijke Afspraken:

  Aanvrager  Geslacht*
  Partner  Geslacht Hoeveel kinderen heb je ?

  Eerste Kind  Geslacht


  Tweede Kind  Geslacht

  Derde Kind  Geslacht

  Vierde Kind  Geslacht

  Vijfde Kind  Geslacht

  Toestemmingsverklaring