Huwelijk in de Orthodoxe traditie

Tijdens het Mysterie van de Huwelijkskroning vraagt de priester of de gehuwden hun belofte gestand doen.

Wie echter de teksten van de dienst van de Verloving en de Kroning doorleest komt geen moment van wederzijdse belofte tegen.

Het huwelijk is een geheim verbond tussen een man en een vrouw. Wat dezen elkaar beloofden gaat geen ander mens iets aan. De Kerk wil slechts weten of zij hun gelofte zullen houden, zodat zij het kan zegenen en kronen.

De afwezigheid van een openlijk afgelegde belofte is een teken dat het huwelijk berust de eeuwige goddelijke kracht en niet op een gepassioneerde wil die in de toekomst kan verflauwen.

De bruidegom wordt opgeroepen om zijn vrouw lief te hebben als zijn eigen lichaam. De vrouw wordt opgeroepen om de man te gehoorzamen die haar hoofd is.

De strijd tussen de seksen is gestreden en wederzijdse liefde en respect moeten gaan groeien.

In de Slavische Traditie zegent de priester de bruidegom met een kroon, maar kroont hem met de bruid. De kroon wordt verder door de getuige boven het hoofd gehouden. Daarna zegent hij de bruid met een kroon, maar kroont haar met de bruidegom. De getuige houdt ook haar kroon vast.

Ieder wordt dus koning(in) door de ander. Wie de ander laat vallen verliest het eigen koningschap.

In de Griekse Traditie zegent de priester of de kroongetuige bruidegom en bruid met kransen van kleine witte bloemen en plaatst die op hun hoofden.

Deze kransen zijn verbonden met een lint. Dit lint symboliseert een nieuwe navelstreng die man en vrouw verbindt.

De symboliek van de huwelijkskroning is in alle tradities dezelfde.

 

 

Het Mysterie van de Huwelijkskroning

Voordat zij de datum voor de huwelijk bepalen moet eerst contact opgenomen worden met de priester van de Parochie. Men moet immers weten of de priester die dag geen andere pastorale verplichtingen heeft.

Zij hebben zich ervan vergewist dat de dag die hun voorkeur heeft ook is toegestaan.

 

 

Huwelijken worden niet gecelebreerd:

 • Op de dag voor het Feest van de Theofanie. (5 januari).
 • Tijdens de Grote Vasten voor Pasen t/m de eerste zaterdag.
 • Zondag van Pinksteren.  
 • Gedurende de Vasten voor het Feest van het Ontslapen van de Moeder Gods (15 augustus).
 • Onthoofding van johannes de doper (29 augustus).
 • Op het Feest van Kruisverheffing (14 september). 
 • Van 20 december t/m Kerstmisfeest.

 

Voor Kronen van het Huwelijk zijn volgende zaken nodig:

Een Kerkelijk huwelijk met een niet-Christelijke of met iemand zonder geldig doopsel is niet toegelaten.

 

Het burgerlijke trouwboekje:

De Nederlandse wet schrijft voor dat vóór het celebreren van het Kerkelijk huwelijk verplicht eerst het burgerlijk huwelijk worden voltrokken.

Het toekomstige echtpaar dient in aanwezigheid van de Priester te verklaren dat beide partners geen bloedverwantschap hebben. Ook twee getuigen dienen hiervan te getuigen.

 

Het Aartsbisdom kan na het huwelijk aan de geïnteresseerden een trouwakte: “Certificaat van Huwelijk” afleveren, met de handtekening van de Metropoliet en de zegel van de Metropolie. 

Huwelijks aangifte formulier

  De Bruidegom


  De Bruid

  Eerste getuigen


  Tweede getuigen


  Nadat u het formulier heeft verzonden, wordt u doorgestuurd naar de betalingspagina waar u de betaling kunt afronden


  Upload de burgerlijk huwelijksakte, de doopakte van de bruidegom en de bruid* (PDF, Doc, JPEG, PNG of JPG )

  Hierbij verklaart het bruidspaar dat, van de gestelde voorwaarden door de Antiocheens Orthodoxe kerk in Nederland kennis hebt genomen en de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

  Toestemmingsverklaring*