Metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa

Geloven is het antwoordvan de mens op hetonafgebroken roepen van onze Heer en Verlosser, de Zoon van God. de kunst is daarin te volharden en zó je relatie met de éne en Waarachtige God ontwikkelen.

Geloven begint in het gezin waaruit je voortkomt, dan wel als persoonlijke reactie [of hervonden verleden] op het onafgebroken roepen van onze Heer en Verlosser, de Zoon van God. Daartoe heeft onze Heer als Leermeester ons de Blijde Boodschap, de Heilige Schrift voorgehouden, opdat wij aan Zijn verlossingswerk deel konden hebben; Hij heeft ons daarbij de opdracht gegeven: “gaat en verkondigt de Blijde Boodschap onder de Volkeren”.

In navolging van deze opdracht zijn de eerste leerlingen de wereld ingetrokken en Petrus en Paulus kwamen daartoe naar Antiochië. Daarbij was Paulus de Leermeester en Petrus de eerste toezichthouder [Bisschop/Patriarch] van ons Patriarchaat.

Onze Aartsbisschop [Metropoliet] is Zijne Eminentie Isaac Barakat; hij is daartoe door de nieuwe Patriarch Zijne Zaligheid Johannes de tiende, Yazigi’ vanuit Damascus in 2014 benoemd. Een bisschop [Gr.= ἐπίσκοπος, is letterlijk een “op-zichter”] is een toezichthouder op de geestelijke ontwikkeling in de hiërarchie van verschillende christelijke gemeenschappen/kerken, die veelal het bestuur toegewezen krijgt in een bepaald gedeelte van het patriarchaat, een bisdom.

Teneinde kennis te maken met Monseigneur [Mgr. is de aanspreektitel van de ons toegewezen Metropoliet] volgt hier een chronologische van de voorgeschiedenis van de ons toegewezen Metropoliet:

 • Geboren in Damascus / Syrië in 1966
 • Inwijding in 1999 als diaken
 • priester gewijd in 2000
 • Bisschoppelijke wijding 2011, hulpbisschop in Damascus
 • Vanaf 15 oktober 2013 Metropoliet van Duitsland en Centraal-Europa.
 • Onderwijs op de scholen van Damascus tot 1983
 • Rechtenstudie en daarop volgende militaire dienstplicht in Syrië tot 1990

 

Van 1990 tot 1997 verblijf in Griekenland:

Afgeronde Theologiestudie aan de Universiteit van Thessaloniki Griekenland in 1996 Master in Theologie aan de Universiteit van Thessaloniki in 2000 Master Thesis: The Childhood of Jesus in the First Gospel according to James

1998-1999 studie van de Duitse taal

Met het oog op de zeer uitvoerige studie van de Heilige Schrift met het accent op het Nieuw Testament aan de Universiteit van Erlangen, Duitsland.

In 2011 voltooide hij zijn doctoraat

En behaalde hij een doctoraat aan de Universiteit van Thessaloniki [thesis entitled: “Patriarch Ignatius IV, Doctor of the Church”]. Monseigneur is aanspreekbaar in het Arabisch, Grieks, Duits, Engels en Frans. Voorliggende ervaringen in dienst van het RUM Patriarchaat van Antiochië 

2000-2005: geestelijk begeleider en voorganger

Als gewijd priester  in de parochiegemeenschap van het Groot en Heilig Kruis in Damascus en als nevenfunctie, voorzitter van de orthodoxe jeugdbeweging in Damascus.        

 

Administratieve dienstverlening:

 • 2000-2001: assistent van de decaan van het Theologisch Instituut aan de Balamand Universiteit in Libanon.
 • 2001-2005: Hoofd en geestelijk vader, abt van het Balamand-klooster in Libanon. hoofd van het bureau van de Patriarch in Damascus.
 • 2005-2010: Vice-decaan van het Theologie Instituut aan de Balamand Universiteit in Libanon.
 • 2008-2009: Docent Liturgische wetenschap aan de desbetreffende faculteit Liturgie van de Universiteit van de Heilige Geest [Kasslik in Libanon].
 • 2005-2010: Liturgische wetenschap aan het Theologie Instituut aan de Balamand Universiteit in Libanon.

 

 

Hij is daarmee voor ons een voorbeeld op onze voortgang op de geestelijke weg en de kunst is daarin op ascetische wijze te volharden en op die wijze je persoonlijke relatie met de éne en Waarachtige God ontwikkelen. Er is uiteraard veel meer over de Metropoliet als persoonlijkheid te vertellen, doch daartoe nodigen wij jullie uit hem zelf te ontmoeten en te ervaren dat hij het is, die ons naar het Hemels Koninkrijk voorgaat.

Dit is een resumé als antwoord de eerste toezichthouder van Duitsland en Centraal-Europa als mens op het onafgebroken roepen van onze Heer en Verlosser, de Zoon van God.

kleine inspanningen maken een grote verandering