Diakenwijding van Elie Mousa

Op zaterdag, 27 maart 2021 er wordt bisschoppelijke liturgie in de Parochie van de Geboorte Moeder Gods in De Bilt (Utrecht).
 
Goddelijke Liturgie wordt gecelebreerd door zijn eminentie metropoliet Isaak Barakat van Duitsland en Centraal Europa met concelebranten priesters Elias Rizk en Basilios Khamis (parochiepriester) en Alexandros Pitsikakis.
 
Tijdens de dienst wordt broeder Elie Mousa tot diaken gewijd. Hij is lid van de parochie, vanuit Homs in Syrie, getrouwd met Lama Ibrahim en ze hebben een meisje die Juliana heet.